Prvi delni test pri predmetu Topologija se bo pisal v sredo, 14. 12. 2022, ob 14:00 v 01/33.
Prvi delni test pri predmetu Teorija grup se bo pisal v torek, 13. 12. 2022, ob 11:00 v 0/80.
Na test se je potrebno prijaviti na Moodlu. Prijave so obvezne. Brez prijave ni možno pisati testa.