V sklopu Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo 23. novembra 2022 z začetkom ob 15:15 v predavalnici P2 (Gosposvetska cesta 84, Maribor) potekalo predavanje asist. Barbare Arcet.

Barbara Arcet: Integrabilnost, linearizabilnost in limitni cikli polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb: 1. del.