Prvi kolokvij pri predmetu:

  • Osnove linearne algebre in vektorske analize bo v torek, 18. 4. 2023, ob 10:15 v predavalnici 0/51.1,
  • Analiza III bo v petek, 21. 4. 2023, ob 8:15 v predavalnici 01/20,
  • Linearna algebra bo v petek, 21. 4. 2023, ob 11:30 v predavalnici 01/33,
  • Teorija množic bo v sredo, 10. 5. 2023, ob 8:15 v predavalnici P2.
Accessibility