1. kolokvij pri predmetu Numerična analiza in izbrana poglavja iz dinamičnih sistemov bomo pisali 9. 5. 2023 ob 8.30 v predavalnici 01/33.

Accessibility