Predavatelj: Jernej Činč

Izvleček: Intervalna funkcija f na [0,1] se imenuje lokalno eventualno surjektivna (leo), če za vsako odprto množico U iz [0,1] velja, da obstaja neko naravno število n, tako da n-ta iteracija f od U pokrije celoten interval [0,1]. V diskretnih topoloških dinamičnih sistemih je leo lastnost ena izmed najstriktnejših lastnosti, ki se jo lahko zahteva in med drugim implicira tranzitivnost dinamičnega sistema.

Na tem seminarju bom govoril o pogostosti pojavljanja leo preslikav v množici funkcij, ki imajo gosto množico periodičnih točk.

Accessibility