Drugi kolokvij pri predmetu:

  • Osnove linearne algebre in vektorske analize bo v petek, 2. 6. 2023, ob 14:15 v predavalnici 01/33,
  • Teorija množic bo v torek, 6. 6. 2023, ob 10:15 v predavalnici 0/103,
  • Analiza III bo v četrtek, 8. 6. 2023, ob 11:00 v predavalnici P2,
  • Linearna algebra bo v torek, 13. 6. 2023, ob 8:30 v predavalnici P2.
Accessibility