2. kolokvij pri predmetu NA in IPDS bomo pisali v četrtek, 8. 6. 2023, ob 11. uri v predavalnici 01/33.

Accessibility