Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v sredo, 13. 12. 2023 ob 11.30 v predavalnici  P2.

Accessibility