Drugi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija bomo pisali v dveh skupinah.

Enopredmetni študentje bodo kolokvij pisali v četrtek, 1. 2. 2024 ob 10.00 v predavalnici 0.80.

Dvopredmetni študentje bodo kolokvij pisali v sredo, 7. 2. 2024 ob 10.00 v predavalnici 0.80.

Accessibility