1. Kolokvij pri predmetih Uvod v diferencialne enačbe in Diferencialne enačbe v kontekstu bo potekal v torek, 14. 5. 2024 ob 9. uri v predavalnici P2 na Gosposvetski.

Accessibility