Kar matematik pri svojem delu želi doseči ni zbiranje matematičnih dejstev in njihova verifikacija, pač pa napredek pri osebnem razumevanju tematike. Zato nov matematični rezultat test uspešnosti prestane šele, če nam omogoči, da razumemo bolje.

Accessibility