Navodila za izdelavo diplomskega dela in diplomske seminarske naloge

 

PREDLOGA ZA MAGISTRSKO DELO – 2. STOPNJA

PREDLOGA ZA MAGISTRSKO DELO – 2. STOPNJA (RAČUNALNIŠTVO)

PREDLOGA ZA MAGISTRSKO SEMINARSKO NALOGO

NASVETI

Nasveti pri izdelavi magistrskega dela
Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del na UM
Navodila za oddajo digitalne različice magistrskega dela

OPOZORILA

  • Pri vnašanju povzetka magistrskega dela v DKUM naj študenti prekopirajo izvorno besedilo LateX dokumenta, vključno z znaki za matematične zapise. Pri tem ne vključujejo označb za okolja (npr. \begin{center}) ali označb, ki so jih ustvarili sami in le te niso del LateX-a. DKUM in COBISS podpirata pravilno pretvorbo znakov za matematične zapise jezika LateX.
  • Na Oddelku za matematiko in računalništvo velja tudi tradicija, da predsednik komisije pred samim izpitom in predstavitvijo diplomskega dela prebere kratek življenjepis kandidata/ke. Zato naj poleg oddaje (običajno) treh vezanih izvodov diplomskega dela na referatu, kandidati oddajo tudi svoje življenjepise, ki naj bodo napisani v tretji osebi ednine.
  • POMEMBNO: Na koncu mora vsako magistrsko delo imeti vezano Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela. Izjavo dobite med postopkom oddaje v DKUM.
MSC klasifikacija
V izvlečku diplomskih seminarskih nalog, diplomskih in magistrskih del je kategorija Math. Subj. Class. (2020). To izpolnimo tako, da se povežemo s http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2020.html. Tu izberemo eno ali več matematičnih področij, ki zadevajo temo vaše naloge. V nalogo nato na zahtevano mesto vpišemo šifro izbranega področja.

 

VPRAŠANJA ZA IZPIT IZ ALGEBRE IN ANALIZE ZA 2. STOPNJO MATEMATIKA IN IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA – ENOPREDMETNA (BOLONJSKI PROGRAM)

 

VPRAŠANJA ZA IZPIT IZ ALGEBRE IN ANALIZE ZA 2. STOPNJO IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA – DVOPREDMETNA (BOLONJSKI PROGRAM)
Accessibility