Navodila za izdelavo diplomskega dela in diplomske seminarske naloge

 

 

SPLOŠNA NAVODILA
OBRAZCI IN NAVODILA O POSTOPKIH PRIJAVE, IZDELAVE IN ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA NA PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH FNM
(povezava)
OBRAZCI IN NAVODILA O POSTOPKIH PRIJAVE, IZDELAVE IN ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA NA DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH FNM
(povezava)
Na Oddelku za matematiko in računalništvo velja tudi tradicija, da predsednik komisije pred samim izpitom in predstavitvijo diplomskega dela prebere kratek življenjepis kandidata/ke. Zato naj poleg oddaje (običajno) treh vezanih izvodov diplomskega dela na referatu, kandidati oddajo tudi svoje življenjepise, ki naj bodo napisani v tretji osebi ednine.

 

PREDLOGA ZA MAGISTRSKO DELO – 2. STOPNJA
Za lepo oblikovanje matematičnih besedil je najlažje uporabiti programsko okolje TeX in sorodne izpeljanke:
Za vzorčno datoteko lahko uporabimo predlogo:
POMEMBNO: Na koncu mora vsako magistrsko delo imeti vezano Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.

 

NASVETI
MSC klasifikacija
V izvlečku diplomskih seminarskih nalog, diplomskih in magistrskih del je kategorija Math. Subj. Class. (2010). To izpolnimo tako, da se povežemo s http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html. Tu izberemo eno ali več matematičnih področij, ki zadevajo temo vaše naloge. V nalogo nato na zahtevano mesto vpišemo šifro izbranega področja.
VPRAŠANJA ZA IZPIT IZ ALGEBRE IN ANALIZE ZA 2. STOPNJO MATEMATIKA IN IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA – ENOPREDMETNA (BOLONJSKI PROGRAM)
VPRAŠANJA ZA IZPIT IZ ALGEBRE IN ANALIZE ZA 2. STOPNJO IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA – DVOPREDMETNA (BOLONJSKI PROGRAM)