Naslov njegove doktorske disertacije je Karteztični produkti grafov in ekspanzije. Mentor je bil prof. dr. Sandi Klavžar, poleg njega pa so komisijo za zagovor sestavljali še prof. dr. Joso Vukman, oba z našega oddelka, prof. dr. Bojan Mohar s Fakultete za matematiko in fiziko iz Ljubljane in prof. dr. Martyn Henry Mulder z Erazmove univerze v Rotterdamu. To je četrti doktorat iz matematike na Univerzi v Mariboru.
Accessibility