Na slavnosti v Narodni galeriji v Ljubljani so bile podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, ki jih podeljuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo kot najvišja državna priznanja za dosežke v znanosti. Med štirimi dobitniki letošnjih Zoisovih priznanj je tudi prof. dr. Sandi Klavžar z našega oddelka, ki je Zoisovo priznanje dobil za pomembne znanstvene dosežke v matematiki na področju teorije grafov. V obrazložitvi je poudarjeno, da je prof. Klavžar eden vodilnih strokovnjakov v svetu za produkte grafov in njihove izometrične podgrafe. Razvil je časovno učinkovite algoritme za prepoznavanje nekaterih vrst grafov. Raziskoval je lastnosti medianskih grafov in s svojimi rezultati odprl pot njihove uporabe v teoretični kemiji. V zadnjih sedmih letih je skupaj s soavtorji objavil 46 del v uglednih mednarodnih matematičnih revijah, letos pa je skupaj s prof. Imrichom z univerze v Leobnu objavil znanstveno monografijo Product Graphs: Structure and Recognition, ki je izšla pri ugledni založbi John Wiley & Sons.
Accessibility