V mesecu aprilu so na našem oddelku magistrirali Dominik Benkovič, Daniel Eremita, Petra Šparl, Sonja Rajh in Simona Šavora. S tem se je število naših magistrantov s 6 povzpelo na 11. Med novimi magisteriji so trije s področja algebre in dva s področja teorije grafov. Prvi trije magistranti pripadajo prvi generaciji študentov enopredmetnega študija matematike na naši fakulteti. Tudi sicer je zanimanje za podiplomski študij na našem oddelku veliko. Med študenti so diplomanti, ki kot asistentje delajo na raznih fakultetah naše univerze, pa tudi diplomanti, ki kot profesorji delajo na različnih osnovnih in srednjih šolah. Zaradi te dvojnosti pripravljamo nov nepedagoški podiplomski program, ki bi bil namenjen prvi skupini, obstoječi program pa bi potem lahko še bolj približali potrebam druge skupine.
Accessibility