l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Algoritmi za računanje egipčanskih ulomkov«, kandidatke Monia Žuran, bo 24. 5. 2022 ob 14:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Matej Mencinger, mentor,
dr. Simon Špacapan, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Besselove funkcije in Hankelova transformacija«, kandidatke Anje Kikl, bo 24. 6. 2022 ob 10:00 (prostor naknadno) pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Javni zavod Institut informacijskih znanosti (IZUM) – 4 prosta delovna mesta za programerje aplikacij

Javni zavod Institut informacijskih znanosti (IZUM) objavlja 4 prosta delovna mesta za programerje aplikacij različnih stopenj.

Programer aplikacij VII/1 v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise  – povezava
Programer aplikacij I v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise (zahtevnejše) – povezava
Programer aplikacij I v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise (najzahtevnejše) – povezava
Programer aplikacij II v Sektorju za raziskave, razvoj aplikacij in servise – povezava

Uspehi študentov FNM na tekmovanju iz matematike

Na FNM je 17. 3. 2022 potekalo tekmovanje študentov v znanju matematike (matematični Kenguru), na katerem so bronasto priznanje osvojili Igor Zobovič, Maja Šafarič in Ana Urbanč. Študent 3. letnika matematike Igor Zobovič se je uvrstil tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo 23. 4. 2022, in osvojil srebrno priznanje.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Ženske v matematiki

The Women in Math Committee (WiM) of the European Mathematical Society is organising an event called “EMS/WiM Day” within the initiative of “May 12th”, a celebration of women in Mathematics in memory of Maryam Mirzakhani.

The event consists of scientific talks (at the level of a Colloquium talk) of two distinguished speakers, which will take place online on Friday, 20 May 2022 with the following schedule:

  • 14:45 CEST Welcome,
  • 15:00 CEST Tara Brendle (Glasgow University, UK),
  • 16:00 CEST Tere M. Seara (UPC, Barcelona, Spain).

Any interested person may attend at: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84640950186?pwd=VFZHSitFTVZxNHc2ckE2Y2pHK0NoUT09
Passcode: 216273

TITLES and ABSTRACTS

Prosto delovno mesto – Laborant OMR

Na Oddelku za matematiko in računalništvo FNM UM iščemo interesente za zaposlitev na delovnem mestu laboranta.

Ponujamo tako možnost začasne zaposlitve preko študentskega servisa (z možnostjo kasnejše redne zaposlitve) kot takojšno redno zaposlitev.

Glavne naloge laboranta so sledeče:

  • Skrb za nabavo in vzdrževanje programske, strojne in raziskovalne opreme.
  • Priprava učilnic za potrebe pedagoškega procesa.
  • Priprava urnikov za OMR.
  • Administracija spletne strani OMR.
  • Objavljanje novic, obvestil in drugih prispevkov na spletni strani OMR.
  • Ostale naloge po navodilu predstojnika.

Delovno mesto bo na voljo od 13. 6. 2022 naprej (do 10. 6. 2022 bo na voljo tudi uvajanje na delovno mesto s strani trenutnega laboranta).

Interesenti lahko več informacij pridobite pri predstojniku OMR:
izr. prof. dr. Marko Jakovac, marko.jakovac@um.si, kabinet 0/104.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nedoslednosti v učbenikih za matematiko«, kandidatke Anje Pertinač, bo 13. 5. 2022 ob 11:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Iztok Banič, somentor.

Šolski center Šentjur – vzdrževalec računalniške opreme in učitelj IKT

V Šolskem centru Šentjur ponujajo zaposlitev na delovnem mestu vzdrževalca računalniške opreme z možnostjo poučevanja IKT.
Zaposlitev je za določen čas z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.
Začetek dela je načrtovan v maju ali juniju.
Interesenti lahko kontaktirate tajnico Leo Šuc na tel. št. 051 311 420 ali na e-mail tajnistvo@sc-s.si.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst«, kandidata Tineta Tetičkoviča, bo 22. 4. 2022 ob 11:00 v 01.20 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Doktorat Jasmine Ferme

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Jasmina Ferme.

Naslov doktorske disertacije je Pakirna barvanja nekaterih razredov grafov z rekurzivno strukturo (Packing Coloring of Some Classes of Graphs with Recursive Structure). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja, komisijo pa so sestavljali red. prof. dr. Aleksander Vesel, red. prof. dr. Sandi Klavžar in izr. prof. dr. Borut Lužar.

Doktorska naloga predstavi rešitve različnih problemov v zvezi s pakirnimi barvanji grafov. Omenjene probleme povezuje dejstvo, da pri njihovi obravnavi nastopajo grafi z rekurzivno strukturo. V prvem delu disertacije je predstavljena neskončna družina podkubičnih grafov z neomejenim pakirnim kromatičnim številom, s čimer je dopolnjena rešitev več let odprtega vprašanja glede omejenosti pakirnega kromatičnega števila v družini podkubičnih grafov. V drugem delu disertacije so določena pakirna kromatična števila (oziroma meje zanje) grafov tipa Sierpińskega, ki sodijo med najbolj znane razrede grafov z rekurzivno oziroma fraktalno strukturo. Zadnji del doktorske disertacije je namenjen obravnavi grafov, ki so kritični za pakirno kromatično število.

To je petinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Pouk matematike izven učilnice z uporabo digitalnih tehnologij«, kandidatke Julije Murko, bo 28. 3. 2022 ob 15:00 v 0.80 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Simon Brezovnik, somentor,
dr. David Gajser, član.

NKBM – Šudentska zaposlitev na področju informacijske tehnologije

Nova KBM v Mariboru išče študenta za zaposlitev na Oddelku upravljanja podatkov in razvoja poslovne inteligence.
Pričakujejo samostojnost, sistematičnost, samoiniciativnost in motivacijo za pridobivanje novih znanj.

Predviden pričetek dela: takoj oz. po dogovoru
Lokacija dela: Maribor
Trajanje: dlje časa
Delovnik: dopoldan
Urna postavka: 10,65 € bruto

Interesenti lahko pošljete prijavo na razpis in življenjepis na e-naslov kkramberger@nkbm.si

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Besselove funkcije in Hankelova transformacija«, kandidatke Anje Kikl, bo 23. 12. 2021 ob 15:00 v 01/20 pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Diferencirane domače naloge pri matematiki«, kandidatke Tanje Rojc, bo 5. 1. 2022 ob 8:30 v 0.1/FF pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Jasmina Ferme, somentorica,
dr. David Gajser, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razvoj multispektralne kamere na osnovi mikroračunalnika Raspberry Pi«, kandidata Petra Bernarda, bo 29. 11. 2021 ob 10:00 na MS Teams pred komisijo:
dr. Aleksander Vesel, predsednik,
dr. Jurij Rakun, mentor,
dr. Krista Rizman-Žalik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger«, kandidata Jerneja Kotnika, bo 5. 11. 2021 ob 11:30 na MS Teams pred komisijo:
dr. Marjan Krašna, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Celotna in neodvisna mavrična dominacija«, kandidatke Anje Petek, bo 26. 10. 2021 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Aleksandra Tepeh, mentorica,
dr. Valerij Romanovskij, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematični modeli izrabe časa kot orodje za preučevanje antropologije časa«, kandidatke Špele Tertinek, bo 29. 9. 2021 ob 11:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Alenka Lipovec, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Andrej Naterer, mentor,
dr. Suzana Košir, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin«, kandidata Jaše Dimiča, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izbrane verzije dominacijskih množic in njihova časovna zahtevnost«, kandidatke Lučke Višnar, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/80 pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Red. prof. dr. Valerij Romanovskij izvoljen za člana Evropske Akademije Znanosti in Umetnosti (EASA)

Red. prof. dr. Valerij Romanovskij, sodelavec Oddelka za matematiko in računalništvo FNM, je bil izvoljen za člana Evropske Akademije Znanosti in Umetnosti (EASA), ki ima sedež v Salzburgu, v Avstriji. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo na področju teorije navadnih diferencialnih enačb in dinamičnih sistemov je pomembno prispevalo k razvoju tega področja. Slednje dokazuje, da je prof. Romanovskij raziskovalec svetovnega kova.

Prof. Romanovskemu iskreno čestitamo!

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izredno poučevanje na daljavo in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si«, kandidatke Nike Kores, bo 31. 8. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Igor Pesek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovanje verjetnosti neplačila z nevronskimi mrežami«, kandidata Urbana Rajterja, bo 8. 7. 2021 ob 10:00 v 0/46.2 pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Valerij Romanovskij, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Dolžine štirikotnikov, katerih ploščina je določena z dolžinami stranic«, kandidatke Kaje Beriša, bo 2. 7. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.

Prof. dr. Matej Brešar postal redni član SAZU

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 3. junija 2021 za rednega člana v Razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede imenovala prof. dr. Mateja Brešarja, rednega profesorja na Oddelku za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Čestitamo!

Vir slike: www.sazu.si

Prof. dr. Matej Brešar je bil rojen 26. septembra 1963 v Kranju. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru. Matematiko je študiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani in diplomiral leta 1987. Kot mladi raziskovalec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko je nadaljeval s podiplomskim študijem na isti fakulteti.  Magistriral je leta 1989, doktoriral pa  1990.  Zatem se j​e zaposlil kot docent na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. V letih 1992-1994 je bil predstojnik Oddelka za matematiko.  Leta 1995 je prejel Nagrado Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (današnjo Zoisovo nagrado).  V naziv rednega profesorja je bil izvoljen leta 2000. V letih 2006-2010 je bil član Znanstveno raziskovalnega sveta za naravoslovno matematične vede pri ARRS, v letih 2006-2014 pa član Sveta za evropsko solidarnost pri European Mathematical Society.  Od jeseni 2008 naprej deli zaposlitev med Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. V letih 2014-2016 je bil predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.  Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 18. junija 2015.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Postavljanje standardov pri matematiki«, kandidatke Nives Janžekovič, bo 23. 6. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Gašper Cankar, somentor,
dr. Alenka Lipovec, članica.