l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematične uganke v teoriji grafov «, kandidatke Maje Javornik, bo 20. 1. 2020 ob 12.00 uri v predavalnici P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Mateja Grašič, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matrični komutatorji «, kandidatke Sanje Levart, bo 16. 1. 2020 ob 13.00 uri v Sejni sobi FNM, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori«, kandidatke Janje Feužer, bo 28. 11. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Pridobivanje veščin za uspešno pisno in ustno predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Študentje se tekom študija spoznajo tudi z raziskovalnim delom, ki ga morajo med trajanjem študija, predvsem pa ob zaključku, ustrezno predstaviti v pisni in ustni obliki v okviru seminarskih nalog, diplomskega in magistrskega dela. Tehnična navodila, kako oblikovati pisno delo, obstajajo na Univerzi v Mariboru skoraj na vsaki fakulteti že več let, medtem ko so glede predstavitve prepuščeni lastni kreativnosti. Umetnost prepričljivega javnega nastopanja je torej veščina, ki odpira vrata tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Če želite osvojiti trike in veščine javnega nastopanja, vabljeni k sodelovanju v »Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist za študijsko leto 2019/20 – akronim RETORIK«. Več informacij tukaj.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Tehnološka dolina smrti kot samoporajajoči evolucijski fenomen«, kandidatke Petre Fic, bo 6. 11. 2019 ob 14.00 uri v prostoru 0/46.1, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Igor Pesek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra križcev in krožcev«, kandidata Martina Frasa, bo 22. 10. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba okolja Tynker v zgodnjem poučevanju programiranja«, kandidata Martina Frasa, bo 24. 10. 2019 ob 12.00 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj«, kandidatke Tamare Šarh, bo 18. 10. 2019 ob 11.30 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekaj karakterizacij racionalnih aritmetičnih funkcij stopnje (1,1)«, kandidatke Nani Vasiljević, bo 23. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra policajev in roparjev na grafih«, kandidatke Tine Bastašić, bo 25. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Anihilacijsko število grafa in njegova povezava s celotnim dominantnim številom«, kandidatke Lare Lužnic, bo 25. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Tanja Gologranc, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Doktorat Tima Kosa

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Tim Kos.

Naslov doktorske disertacije je Contributions to the study of contemporary domination invariants of graphs (Prispevki k preučevanju sodobnih dominacijskih invariant grafov). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja in somentorstvom doc. dr. Tanje Gologranc, komisijo pa so poleg mentorja in somentorice sestavljala še red. prof. dr. Sandi Klavžar, izr. prof. dr. Csilla Bujtás in red. prof. dr. Douglas F. Rall.

Doktorska disertacija obravnava predvsem strukturne in algoritmične lastnosti sodobnih dominacijskih konceptov. Štiri Grundyjeve dominantne invariante so obravnavane na drevesih, dvodelnih razdaljno hereditarnih grafih, razcepljenih grafih, grafih intervalov, grafih Sierpinskega, Kneserjevih grafih in P4-urejenih grafih. Preučevani so tudi grafi z enakim celotnim dominantnim številom in celotnim Grundyjevim dominantnim številom. Konveksna dominacija in izometrična dominacija sta raziskovani na (šibkih) grafih dominantnega para. Celotno dominacijo je preučevana na kartezičnem produktu grafov, kjer se posvetimo predvsem grafom, za katere velja enakost v Hojevem izreku, ki pravi, da je celotno dominantno število kartezičnega produkta poljubnih dveh grafov brez izoliranih vozlišč večje ali enako polovici produkta njunih celotnih dominantnih števil.

To je dvainpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Primerjava SVM, MLR in PCA metod pri napovedovanju fotovoltaične proizvodnje v Sloveniji«, kandidatke Anje Goričan, bo 6. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
Matjaž Miklavčič, somentor, član.
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Modeli upravljanja s kakovostjo podatkov in simulacije vrednotenja kakovosti podatkov«, kandidatke Amadeje Bratuša, bo 6. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Drago Bokal, mentor,
Andreja Veber Horvat, somentorica, članica.
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu«, kandidatke Tee Horvat, bo 3. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti grafov Hanojskega stolpa«, kandidatke Eve Zmazek, bo 3. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik
dr. Sandi Klavžar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor skupnega magistrskega dela

Zagovor skupnega magistrskega dela z naslovom »Energija grafa«, kandidatke Katje Zemljič, bo 27. 8. 2019 ob 14. uri v prostoru 0.80, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Matevž Črepnjak, predsednik
dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
dr. Urban Bren, mentor
dr. Janja Majer, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnost fiksne točke za drevesno uverižljive kontinuume«, kandidatke Teje Kac, bo 29. 8. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom » Korelacijska analiza«, kandidata Dejana Zemljaka, bo 10. 9. 2019 ob 12. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napake v statistiki«, kandidatke Jane Hercog, bo v torek 27. 8. 2019 ob 12. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Mateja Grašič, predsednica
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
doc. dr. Tanja Gologranc, članica.

Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) SOS-Slovenščina

Študenti Jaša Dimič, Aljaž Ferk in Karmen Potočan so sodelovali na Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist (ŠIPK) SOS-Slovenščina. V okviru tega projekta so pod mentorstvom doc. dr. Andreja Taranenka sprogramirali spletno aplikacijo za slovenščino na preživetveni ravni (A1), ki je namenjena neslovensko govorečim, ki se prvič srečujejo s slovenskim jezikom.

Oblikovno je spletno aplikacijo zasnoval študent medijskih komunikacij Jovan Drašković, za vsebinski del pa so pod mentorstvom doc. dr. Gjoka Nikolovskega poskrbeli študenti Filozofske fakultete Ana Ambrož, Tjaša Miholič, Polina Saveleva, Anja Mihelič in Robert Filipčič v sodelovanju s pedagoškim mentorjem doc. dr. Simonom Zupanom in z izr. prof. dr. Branislavo Vičar (Slavistično društvo Maribor) in Domnom Bajdetom (Študentsko društvo Erasmus študentska mreža pri Univerzi v Mariboru).

Aplikacija je dosegljiva na spletnem naslovu http://sos-slovene.ff.um.si.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Metoda podpornih vektorjev v detekciji goljufij«, kandidatke Manje Krajnčič, bo v četrtek 11. 7. 2019 ob 12. uri v prostoru 0/86, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Anja Žnidaršič, somentorica,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Vabilo na seminar iz topologije

V petek, 21. 6. 2019, ob 12:00 uri bosta v predavalnici 0/103 na Koroški 160 predavanji:

  • Sina Greenwood (Univerza v Aucklandu, Nova Zelandija)
    Naslov predavanja: Trees and inverse limits of set-valued functions on intervals
    Povzetek: I will consider inverse limits of sequences of upper semicontinuous set-valued functions on intervals for which the graph of each bonding function is an arc. I will show how to construct any finite tree as such an inverse limit, and one for which each bonding function is one of two specified functions. I will also touch on infinite trees.
  • Judy Kennedy (Univerza Lamar, Združene Države Amerike)
    Naslov predavanja: A construction of Mary Rees

Vljudno vabljeni!

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv interaktivnih nalog na razumevanje vzorcev pri pouku matematike«, kandidatke Špele Marič, bo v torek 28. 5.2019 ob 9.00 v sejni sobi FNM, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Vabilo na topološki seminar Lj – Mb – Zg

Topološki seminar Ljubljana – Maribor – Zagreb nadaljuje svoje delo v soboto, 11. 5. 2019. Med 10. in 14. uro bosta v predavalnici  0/103 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160) naslednji predavanji:

Petar Pavešić (Univerza v Ljubljani): A model of the Hawaiian Earring with countably many points

Martina Stojic (Sveučilište u Zagrebu): Simetrična monoidalna kategorija indprofinVect

Povzetek: Govorit ću o kategoriji indprofinVect koja je ekvivalentna kategoriji striktnih ind-pro-objekata u kategoriji konačno-dimenzionalnih vektorskih prostora. Ta kategorija je konkretna kategorija vektorskih prostora s dodatnom strukturom i linearnih preslikavanja koja poštuju tu strukturu. Ona sadrži vektorske prostore i njihove duale, linearno kompaktne vektorske prostore, te ima prirodno definiran tenzorski produkt koji objedinjuje obični tenzorski produkt među vektorskim prostorima i upotpunjeni tenzorski produkt među linearno kompaktnim vektorskim prostorima. Kategorija je simetrična monoidalna i obuhvaća kategoriju lokalno linearno kompaktnih vektorskih prostora. U njoj se mogu opisati svi relevantni morfizmi koji kombiniraju ta dva svijeta (vektorske prostore, koji su prirodno objekti kategorije indfinVect, i njihove duale, objekte kategorije profinVect), kao što je naprimjer sparivanje beskonačno-dimenzionalnog vektorskog prostora i njegovog duala, te razna djelovanja duala na prostore i obratno. U svojoj disertaciji razvila sam teoriju za konkretnu kategoriju indproVect, koja je ekvivalentna kategoriji striktnih ind-pro-objekata prebrojive kofinalnosti u kategoriji vektorskih prostora. U tom slučaju mogla sam definirati i formalne baze i formalne sume u proVect te raditi i računati s njima kao s običnim bazama i konačnim sumama. Kategorija ima lijepa svojstva i moguće je u njoj interno definirati dosta kompleksne algebarske strukture. Pitanje je što se od toga sve može definirati u slučaju kad beskonačnost kontroliramo, umjesto prebrojivom kofinalnošću ind-objekata i pro-objekata kao u indproVect, konačnom dimenzionalnošću komponenti pro-objekata, kako je u indprofinVect.

Vljudno vabljeni!

Uspeh naših študentov na tekmovanjih iz matematike za Vegova priznanja

Tudi v letošnjem letu so se študenti naše fakultete udeležili tekmovanja študentov v znanju matematike za Vegova priznanja (matematični Kenguru). Prvi krog tekmovanja je potekal v četrtek, 21. 3. 2019, kjer so bronasto priznanje osvojili Teja Kac, Lara Drožđek, Timon Grabovac in Matej Vohar. Študentka matematike Teja Kac se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 13. 4. 2019, na FMF v Ljubljani, in osvojila zlato priznanje. Teji in vsem ostalim prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Uspeh naših študentov na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník

Šest študentov Fakultete za naravoslovje in matematiko se je udeležilo mednarodnega matematičnega tekmovanja Vojtěch Jarnik, ki je potekalo 29. 3. 2019 v Ostravi na Češkem.

Študent Oddelka za matematiko in računalništvo Jaka Hedžet je prejel priznanje za zelo uspešnega tekmovalca.

Nagrajencu, kot tudi ostalim tekmovalcem, čestitamo za dosežen rezultat!

Vabilo na Dan FNM UM 2019

Spoštovani,

vljudno vas vabim na slovesnost, na kateri bomo počastili

DAN FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO,

ki bo v četrtek, 4. 4. 2019, ob 12. uri, v Amfiteatru na Koroški 160 v Mariboru.

Slavnostni govornik na prireditvi bo
gospod Borut PAHOR, predsednik Republike Slovenije.

Obeleženje rojstnega dne je najbolj slavnostni trenutek naše fakultete.

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam,

prof. dr. Mitja SLAVINEC

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bosta v sredo, 3. 4. 2019, v predavalnici P1 predavala

prof. Aleksander Hryn (ob 15:00 uri)
in
prof. Andrei Pranevich (ob 16:00 uri)

z Yanka Kupala State University in Grodno (Belarus).

Naslova njunih predavanj sta

Generalized pendulum systems with prescribed number of limit cycles surrounding cylinder
in
First integrals, partial integrals and integral invariants of multidimensional Hamiltonian systems.

Vljudno vabljeni!