l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kombinatorična teorija iger«, kandidata Nejca Babiča, bo v petek, 21. 12. 2018, ob 11.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kvantno računalništvo in Groverjev algoritem«, kandidatke Tinkare Marčec, bo v petek, 14. 12. 2018, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Amor Chowdhury, somentor – član,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk«, kandidatke Maje Rebernišek, bo v torek, 20. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu«, kandidatke Maje Šket, bo v torek, 13. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole«, kandidatke Jožice Škofič, bo v petek, 5. 10. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Singularne točke in fazni portreti v polinomskih ravninskih sistemih navadnih diferencialnih enačb«, kandidatke Metke Majcen, bo v petek, 28. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Brigita Ferčec, mentorica,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor skupnega magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Medpredmetno povezovanje matematike in fizike«, kandidatke Magdalene Sovič, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru 0/103, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Robert Repnik, mentor,
dr. Vladimir Grubelnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami«, kandidata Jerneja Borlinića, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7. razredu«, kandidata Nejca Podplatnika, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba i-učbenika pri poučevanju vsebine kvadratna funkcija«, kandidatke Slavice Zafošnik, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 15.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu«, kandidatke Tadeje Gašparič, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Harmonično barvanje dreves«, kandidata Luke Žnidariča, bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver«, kandidata Vegi Kalamar Alena, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Janez Povh, somentor,
dr. Blaž Zmazek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovalni model proizvodnje energije v digitalnem dvojčku sončne elektrarne«, kandidatke Lee Zajc, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Jože Pihler, somentor,
dr. Boštjan Brešar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Dominacija v grafih in ravninski grafi pri pouku v osnovni in srednji šoli«, kandidata Ilije Ilića, bo v torek, 4. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Aleksandra Tepeh, mentorica,
dr. Niko Tratnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Učinkovita odprta in zaprta dominacija na drevesih«, kandidata Uroša Gašparja, bo v četrtek, 23. 8. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Faktorizacija naravnih števil z binarnimi kvadratnimi formami«, kandidata Alena Kušeka, bo v četrtek, 23. 8. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Iztok Peterin, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Statistika v osnovni in srednji šoli«, kandidatke Ane Tement, bo v torek, 21. 8. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Samo Repolusk, somentor, član,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Sestavljen Poissonov model«, kandidata Jerneja Šuligoja, bo v torek, 21. 8. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil«, kandidata Boštjana Lemeža, bo v petek, 13. 7. 2018, ob 12.00 v prostoru 0/103, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Matevž Črepnjak, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole«, kandidatke Jožice Škofič, bo v sredo, 20. 6. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Neodvisna dominacija na grafih«, kandidatke Nine Črešnjevec, bo v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 16.00 v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Polona Repolusk, članica.

Vabilo na seminar iz diskretne matematike

V ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 15.15 bodo v predavalnici P1 naslednja predavanja:

  • 15:15 – 16:00 Application of graph theory in distribution network analysis. Predavala bo Nevena Srećković;
  • 16:15 – 17:00 Topology and Geometry in Neural Network Approximation. Predaval bo Paul C. Kainen;
  • 17:15 – 18:00 Psychological and mathematical insights into enjoying research and studying. Predaval bo Drago Bokal.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Princip največje absolutne vrednosti«, kandidatke Edine Makovec, bo v torek, 29. 5. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa z združevanjem Θ*-razredov«, kandidata Simona Brezovnika, bo v sredo, 30. 5. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
dr. Niko Tratnik, somentor – član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Končna polja«, kandidatke Alenke Vok, bo v torek, 22. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Normirana polja«, kandidatke Špele Čebul, bo v torek, 15. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razredi konjugiranih elementov v nekaterih klasičnih linearnih grupah«, kandidatke Danijele Stojko, bo v torek, 8. 5. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Dušan Pagon, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Uspehi naših študentov na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarnik

Sedem študentov Oddelka za matematiko in računalništvo se je udeležilo mednarodnega matematičnega tekmovanja Vojtěch Jarnik, ki je potekalo 13. 4. 2018 v Ostravi na Češkem. Študenta Barbara Gašparič in Nikola Geršanov sta prejela tudi priznanje za zelo uspešnega tekmovalca. Obema nagrajencema, kot tudi ostalim tekmovalcem, čestitamo za dosežen rezultat!

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 25. 4. 2018, ob 15.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Real graded division algebras. Predaval bo profesor Jurij Bahturin z Memorial University – Newfoundland and Labrador’s University (Canada).