l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnost polnih projekcij za inverzne limite«, kandidatke Tine Bele Zelenko, bo v torek, 27. 2. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, somentor-član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kam postaviti oznako večkotnika?«, kandidata Aljaža Božiča, bo v četrtek, 22. 2. 2018, ob 15.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Priznanje prof. emer. dr. Wilfriedu Imrichu

Na Univerzi v Mariboru so 31.1.2018 slavnostno podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom in uspehi pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Vrhunec slovesnosti je bila podelitev naziva “častni doktor, za izjemne in vrhunske dosežke, zasluge za razvoj in delovanje Univerze v Mariboru ter večanje njenega ugleda”, ki ga je prejel prof. emer. dr. Wilfried Imrich z Montanuniversität Leoben, Avstrija. Prof. Imrich je prejel naziv na predlog Fakultete za naravoslovje in matematiko, saj je njegova kariera zelo tesno prepletena z matematiki na FNM in tudi z matematiki z več drugih fakultet Univerze v Mariboru.

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo tokrat izjemoma v torek, 23. 1. 2018, ob 14.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Some partial operations on matrices. Predaval bo prof. dr. Yorick Hardy (University of the Witwatersrand, Johannesburg).

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 17. 1. 2018, ob 15:00, v predavalnici P1, predavanje z naslovom Metode za dokazovanje integrabilnosti ravninskih polinomskih sistemov NDE. Predavala bo Maja Žulj.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov«, kandidatke Doroteje Štunf, bo v četrtek, 4. 1. 2018, ob 12.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
doc. dr. Matevž Črepnjak, član.

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 13. 12. 2017, ob 15:00, v predavalnici P1, predavanje z naslovom Studies of biochemical models with tools of computational algebra. Predaval bo red. prof. dr. Valerij Romanovskij.

Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo z naslovom »Strukturne lastnosti resonančnih grafov tubulenov in fulerenov« bo zagovarjal Niko Tratnik, mag. mat., v petek, 22. decembra 2017, ob 13.30 v veliki sejni sobi. Zagovor bo potekal pred komisijo v sestavi:
1. red. prof. dr. Sandi Klavžar, predsednik,
2. izr. prof. dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
3. izr. prof. dr. Riste Škrekovski, član,
4. red. prof. dr. Damir Vukičević, član,
5. red. prof. dr. Tomislav Došlić, član.

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bosta v sredo, 29. 11. 2017, v predavalnici P1 na Gosposvetski 84 predavala:

  • ob 15.00:  prof. dr. Laszlo Szekely, University of South Carolina (ZDA)
    From crossing numbers to additive combinatorics
  • ob 16.00: prof. dr. Anatolij Kondrat’jev, IMM UB RAS, Jekaterinburg (Rusija)
      Finite groups whose Gruenberg-Kegel graphs contain no triangles.

Vabilo na predavanje

V sredo 29. 11. 2017 bo ob 14. uri v predavalnici P3 potekalo predavanje izr. prof. dr. Eve Chabarka iz Univerze v Južni Karolini. Naslov predavanja: Optimizacijski problemi v diskretni matematiki. Vljudno vabljeni!

Zagovor magistrskega dela Diskriminantna analiza

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Diskriminantna analiza«, ki ga je oddala Dragana Nikolić, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 12. uri v prostoru P2, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Mateja Grašič, predsednica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, mentor,
izr. prof. dr. Drago Bokal, član.

Zagovor magistrskega dela Antirombi

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Antirombi«, ki ga je oddala Zala Kaiser, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v torek, 17. 10. 2017, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Bojan Hvala, mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, član.

Zagovor magistrskega dela Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Hiperbolična geometrija in regularna tlakovanja«, ki ga je oddala Barbara Arcet, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika, bo v petek, 27. 10. 2017, ob 15. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,pred komisijo:
red. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
izr. prof. dr. Matej Mencinger, mentor,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, somentor.

Zagovor magistrskega dela Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli

Zagovor magistrskega dela z naslovom»Kreativnost pri pouku matematike v osnovni šoli«, ki ga je oddala Alenka Horvat, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna matematika in Madžarski jezik s književnostjo, bo v petek, 29. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Daniel Eremita, predsednik,
red. prof. dr. Uroš Milutinović,  mentor,
doc. dr. Samo Repolusk, somentor, član.

Zagovor magistrskega dela Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja«, ki ga je oddala Sara Čoh, študentka študijskega programa druge stopnje Matematika, bo v petek, 8. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru 0/85 pred komisijo:
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Sebastijan Pungračič, somentor,
izr. prof. dr. Iztok Banič, član.

Zagovor magistrskega dela p-grupe

Zagovor magistrskega dela z naslovom »p – grupe«, ki ga je oddala Urška Bezjak, študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna matematika, bo v ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 9. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Mateja Grašič, mentorica,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

Predavanje izr. prof. dr. Iztoka Baniča

Vabilo

 

Vabimo vas na predavanje

izr. prof. dr. Iztoka Baniča

z naslovom

Kontinuumi v inverznih limitah (Continua in inverse limits),

 

ki bo v torek, 18. 7. 2017 ob 16.00 v predavalnici P1, Gosposvetska c. 84. Maribor.

 

Predavnje bo izvedeno za potrebe habilitacijske izvolitve v naziv redni profesor.

Zagovor magistrskega dela b-barvanja regularnih grafov in grafovskih produktov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»b-barvanja regularnih grafov in grafovskih produktov«,

ki ga je oddala

Mojca Premzl,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v četrtek, 29. 9. 2016, ob 12. uri v prostoru 0/80

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Peterin, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
red. prof. dr. Sandi Klavžar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja«,

ki ga je oddala

Maja Repnik,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 11. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik,
izr. prof. dr. Drago Bokal, mentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov«,

ki ga je oddala

Mojca Štembergar,
prof. mat. in fiz.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 13. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

doc. dr. Samo Repolusk, predsednik,
izr. prof. dr. Alenka Lipovec, mentorica,
doc. dr. Zlatan Magajna, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Uravnoteženost ocen na splošni maturi

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uravnoteženost ocen na splošni maturi«,

ki ga je oddala

Simona Kokol,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v torek, 12. 7. 2016, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
red. prof. dr. Blaž Zmazek, mentor,
doc. dr. Darko Zupanc, somentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Uvod v linearni strig

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uvod v linearni strig«,

ki ga je oddal

Gorazd Lah,
prof. mat. in fiz.,

študent podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjal
v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 12. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Dušan Pagon, predsednik,
doc. dr. Boris Zgrablić, mentor,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Povezanost v produktih grafov

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Povezanost v produktih grafov«,

ki ga je oddala

Sandra Cigula,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v sredo 6. 7. 2016, ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, mentor,
red. prof. dr. Boštjan Brešar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Zagovor magistrskega dela Alianse v grafih

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Alianse v grafih«,

ki ga je oddala

Tina Zupanc,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 27. 6. 2016, ob 11. uri
v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Peterin, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
red. prof. dr. Sandi Klavžar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Uspehi naših študentov na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník

Na mednarodnem matematičnem tekmovanju Vojtěch Jarník, ki je 8. aprila 2016 potekalo v Ostravi na Češkem, so naše tekmovalke Katarina Domjan, Barbara Gašparič in Tjaša Navotnik, študentke študijskega programa 1. stopnje Matematika, prejele priznanje za odlične rezultate. Vsem trem študentkam čestitamo. Čestitke in pohvale gredo tudi preostalim našim študentom, ki so na omenjenem tekmovanju zastopali Univerzo v Mariboru.