l

Vse novice

Zagovor doktorske disertacije

Dragana Božović: Nekatere s pakiranji povezane lastnosti grafov

Torek, 27. 10. 2020, ob 12.00 preko MS Teams.
MS Teams, koda za dostop (za obiskovalce z digitalno identiteto UM): ookehff
Do ponedeljka, 26. 10. 2020, do 12. ure je potrebno na naslov podiplomski.fnm@um.si:

  • Poslati prošnjo za dodajanje v MS Teams z ustreznim e-naslovom.

Zaradi izrednih okoliščin se bo zagovor v celoti izvedel na daljavo.

Več…

Študij na daljavo

Spoštovani študenti!

Po navodilu vodstva FNM in UM se pouk, tam kjer je to mogoče, z 19. 10. do nadaljnjega seli na daljavo. Na fakulteti se bodo tako izvajale samo še tiste obveznosti, pri katerih je možna le izvedba v živo (npr. eksperimentalne vaje). Na našem oddelku takšnih ur ni, zato se naš pouk v celoti seli na daljavo. Naši predavatelji so že bili pozvani, da pri svojih predmetih pripravijo ekipe na MS TEAMS (ali podobnem programskem orodju), kjer bodo predavanja tudi potekala. Vse ure bodo potekale tako, kot so predvidene z urnikom, o sami izvedbi pa se boste dogovorili z vsakim predavateljem posebej.

Ker nekateri študenti obiskujete tudi predmete na drugih oddelkih (dvopredmetne vezave), se lahko zgodi, da bi po urniku na našem oddelku imeli ure na daljavo, tik pred/po tem pa ure, pri katerih morate biti fizično prisotni na fakulteti. V takšnem primeru opozorite na to predavatelja in se po potrebi dogovorite za drugačen način izvedbe predavanj (npr. premik ur).

Za tehnično pomoč (npr. pomoč pri programu MS TEAMS) vam je na voljo tudi oddelčni laborant.

Tedni, ki sledijo, bodo težki, a verjamem, da jih bomo skupaj uspešno prebrodili.
Želim vam vse dobro ob nadaljevanju študija!

Marko Jakovac,
Predstojnik OMR.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Stohastično modeliranje obrestnih mer«, kandidatke Ines Štampar, bo 23. 10. 2020 ob 13:00  v predavalnici 0/80, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Mihael Pisanec, somentor,
dr. Tanja Dravec, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Veliki kontinuumi v inverznih limitah«, kandidata Petra Goričana, bo 11. 9. 2020 ob 13:00 v P1, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, somentor.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razširjanje veznih funkcij posplošenih inverznih zaporedij«, kandidatke Katarine Domjan, bo 25. 8. 2020 ob 10:00 v 0/103, pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Število kromatične stabilnosti povezav«, kandidatke Tjaše Kos, bo 24. 8. 2020 ob 12:00 v P1, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Mateja Grašič, članica.

Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020

Objavljen je Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.
Vsak kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge poslati najkasneje do 14. avgusta 2020 in sicer do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izobraževalni roboti kot orodje pri poučevanju programiranja za začetnike«, kandidatke Lučke Višnar, bo 14. 7. 2020 ob 9:00 v 0/85, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
Žan Močivnik, somentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Verjetnost v osnovni in srednji šoli«, kandidatke Nine Gracej, bo 7. 7. 2020 ob 10:00 v 0/103, pred komisijo:
dr. Matevž Črepnjak, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
dr. Dušan Pagon, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izzivi pri prehodu iz blokovnega programiranja v tekstovne programske jezike«, kandidatke Tjaše Kos, bo 2. 7. 2020 ob 8:00 v 0/85, pred komisijo:
dr. Aleksander Vesel, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončevanje matematičnih domačih nalog«, kandidatke Ines Bistrović, bo 6. 7. 2020 ob 13. uri v predavalnici 0/103, pred komisijo:
dr. David Gajser, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Uroš Milutinović, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv različnih dejavnikov pri določanju premij za življenjska zavarovanja«, kandidatke Larise Gostenčnik, bo 19. 6. 2020 ob 12.00 uri v prostoru 0/85, pred komisijo:
dr. Drago Bokal, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Boštjan Brešar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov«, kandidatke Tjaše Navotnik, bo 5. 6. 2020 ob 10.00 uri v prostoru 0/103, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Doktorat Aleksandra Kelenca

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Aleksander Kelenc.

Naslov doktorske disertacije je Distance-based invariants and measures in graphs (Na razdaljah osnovane invariante in mere v grafih). Opravljena je bila pod mentorstvom doc. dr. Andreja Taranenka in somentorstvom izr. prof. dr. Ismaela Gonzalez Yera, komisijo pa so poleg mentorja in somentorja sestavljali še red. prof. dr. Aleksander Vesel, izr. prof. dr. Maria Luz Puertas in red. prof. dr. Riste Škrekovski.

Doktorska disertacija obravnava pred kratkim vpeljano Hausdorffovo razdaljo med grafi in dve novi grafovski invarianti – povezavno metrično dimenzijo grafa in mešano metrično dimenzijo grafa.

Hausdorffova razdalja med grafi je relativno nova mera podobnosti grafov. V disertaciji je obravnavana Hausdorffova razdalja med nekaterimi družinami grafov, ki se pogosto pojavljajo v kemijski teoriji grafov. Poleg rezultatov za splošne grafe so izračunane formule za Hausdorffovo razdaljo med potmi in cikli. Predstavljen je algoritem, ki reši problem določitve Hausdorffove razdalje med dvema drevesoma v polinomskem času.

Povezavna metrična dimenzija je grafovska invarianta, ki se nanaša na razlikovanje povezav grafa. V disertaciji so proučevane njene matematične lastnosti. Skozi predstavitev rezultatov o obstoju grafov z vnaprej določeno povezavno metrično dimenzijo in standardno metrično dimenzijo je narejena primerjava med obema. V disertaciji je dokazano, da je izračun povezavne metrične dimenzije povezanih grafov NP-težek problem. Poleg tega so predstavljene še meje in natančne formule za povezavno metrično dimenzijo številnih družin grafov.

Mešana metrična dimenzija grafa je grafovska invarianta, ki je podobna povezavni metrični dimenziji. Nanaša se na razlikovanje elementov grafa (vozlišč in povezav). V disertaciji je obravnavana struktura mešanih metričnih generatorjev in podana karakterizacija grafov, za katere je mešana metrična dimenzija enaka naravnim spodnjim in zgornjim mejam. Podani so tudi rezultati za mešano metrično dimenzijo nekaterih družin grafov in predstavljena je zgornja meja glede na ožino grafa. Na koncu je dokazano, da je izračun mešane metrične dimenzije povezanih grafov v splošnem NP-težek problem.

To je triinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Obvestilo dekana

 

Spoštovane študentke in študenti na FNM

Razmere v družbi potrjujejo, da naši ukrepi in pohitren prehod na študij na daljavo niso bili niti pretirani niti preuranjeni. Lepo se vam zahvaljujem za razumevanje razmer in dober odziv, s čimer smo vsi na naši Fakulteti za naravoslovje in matematiko pomembno pripomogla k širši varnosti, tudi z zgledom, ki mu večina zdaj sledi.
Zavedamo se, da bo v naslednjih dneh treba še marsikaj improvizirati, vendar je vsaka aktivnost neskončno boljša od nobene.

Povzetek nekaterih aktivnosti:
Študijski proces se do preklica izvaja na daljavo. Izvajajo se predvsem predavanja in teoretične vaje, eksperimentalne in terenske vaje se bodo izvajale po dogovoru, praviloma kasneje.
Izpitov do preklica ne bo. O nadomestnih rokih boste obveščeni.
Glede podrobnosti o izvedbi posameznih študijskih obveznosti vas bodo obveščali izvajalci predmetov.
Vaše študijske obveznosti organizirajte in izvajajte tako, da s tem ne boste izpostavljali varnost in zdravje sebe, vaših sošolk in sošolcev ter širše družbe.
Za pomoč pri inštalaciji potrebne programske opreme vam v pomoč pošiljamo povezavi:
https://univerzamb.sharepoint.com/…/…/Priprava-MS-Teams.aspx
in
https://univerzamb.sharepoint.com/…/PredavanjanadaljavoUM/S…

Za nadaljnjo komunikacijo in obveščanje spremljate običajne elektronske komunikacijske poti (e-pošto, spletne učilnice, www, FB…)

Spoštovani, lepo se vam zahvaljujem za vaš konstruktiven pristop in prispevek ter vas tudi v prihodnje prosim, da vsak posebej in vsi skupaj, tako povezano s študijskimi aktivnostmi, kot tudi sicer, delujemo v skladu z navodili pristojnih organov in ne ogrožamo sebe ter drugih.

Vaš dekan

Zagovor doktorske disertacije Aleksandra Kelenca z dne 20. 3. 2020 SE PRESTAVI

Univerza v Mariboru pri QS World University Rankings by Subject najboljša pri matematiki (401-450)

QS World University Rankings by Subject je objavil uvrstitve univerz za 48 študijskih področij. Največji vpliv na uvrstitev imata kazalnika »akademski ugled« in »ugled diplomantov pri delodajalcih«, ki skupaj predstavljata med 50 % in 80 % ocene.  QS World University Ranking vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije pri delodajalcih in zaposlenih na univerzah ter drugih institucijah, povezanih z visokim šolstvom.

V obdobju od 2015 do 2019 je v anketi QS sodelovalo 94.000 anketirancev iz akademskega okolja in 44.000 delodajalcev. Za vrednost preostalih kazalnikov so strokovnjaki QS Quacquarelli Symonds ocenili 200 milijonov citatov v znanstvenih člankih (Elsevier Scopus). Na mednarodno lestvico QS Rankings by Subject se je letos uvrstilo 1.368 univerz iz 137 držav.

Univerza v Mariboru je bila vključena v ocenjevanje na 32 študijskih področjih in je zbrala dovolj točk za uvrstitev med najboljše visokošolske institucije pri matematiki. Več informacij najdete tukaj.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matrični komutatorji«, kandidatke Sanje Levart, bo 5. 3. 2020 ob 11.00 uri v prostoru 0/80, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli«, kandidatke Marjete Capl, bo 21. 2. 2020 ob 9.00 uri v predavalnici P1, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Jasmina Ferme, somentorica,
dr. Blaž Zmazek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba metode veriženja in drugih sorodnih metod pri določanju škodnih rezervacij«, kandidatke Tee Jelen, bo 28. 2. 2020 ob 11.00 uri v predavalnici 0/103, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba strojnega učenja za napovedovanje škodnih dogodkov«, kandidata Vita Čoha, bo 3. 3. 2020 ob 14.00 uri v predavalnici P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Bor Harej, somentor
dr. Tanja Gologranc, članica.

PRACE poletje superračunalništva

Študente dodiplomske in magistrske stopnje vabimo, da se prijavijo na PRACE poletje superračunalništva 2020, ki bo potekalo julija in avgusta 2020.
Za sodelovanje bo izbranih štiriindvajset najboljših kandidatov iz evropskih univerz.
Program bo potekal med 30. junijem in 31. avgustom 2020. Začel se bo z začetnim tednom usposabljanja v HPC centru VSC (TU Dunaj, Avstrija), ki se ga bodo udeležili vsi udeleženci, in nadaljeval z dvema mesecema dela na konkretnem projektu v enem od HPC centrov po Evropi.

Več…

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematične uganke v teoriji grafov «, kandidatke Maje Javornik, bo 20. 1. 2020 ob 12.00 uri v predavalnici P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Mateja Grašič, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matrični komutatorji «, kandidatke Sanje Levart, bo 16. 1. 2020 ob 13.00 uri v Sejni sobi FNM, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori«, kandidatke Janje Feužer, bo 28. 11. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Pridobivanje veščin za uspešno pisno in ustno predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Študentje se tekom študija spoznajo tudi z raziskovalnim delom, ki ga morajo med trajanjem študija, predvsem pa ob zaključku, ustrezno predstaviti v pisni in ustni obliki v okviru seminarskih nalog, diplomskega in magistrskega dela. Tehnična navodila, kako oblikovati pisno delo, obstajajo na Univerzi v Mariboru skoraj na vsaki fakulteti že več let, medtem ko so glede predstavitve prepuščeni lastni kreativnosti. Umetnost prepričljivega javnega nastopanja je torej veščina, ki odpira vrata tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Če želite osvojiti trike in veščine javnega nastopanja, vabljeni k sodelovanju v »Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist za študijsko leto 2019/20 – akronim RETORIK«. Več informacij tukaj.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Tehnološka dolina smrti kot samoporajajoči evolucijski fenomen«, kandidatke Petre Fic, bo 6. 11. 2019 ob 14.00 uri v prostoru 0/46.1, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Igor Pesek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra križcev in krožcev«, kandidata Martina Frasa, bo 22. 10. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba okolja Tynker v zgodnjem poučevanju programiranja«, kandidata Martina Frasa, bo 24. 10. 2019 ob 12.00 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj«, kandidatke Tamare Šarh, bo 18. 10. 2019 ob 11.30 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekaj karakterizacij racionalnih aritmetičnih funkcij stopnje (1,1)«, kandidatke Nani Vasiljević, bo 23. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra policajev in roparjev na grafih«, kandidatke Tine Bastašić, bo 25. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Tanja Gologranc, mentorica,
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Anihilacijsko število grafa in njegova povezava s celotnim dominantnim številom«, kandidatke Lare Lužnic, bo 25. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Tanja Gologranc, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Doktorat Tima Kosa

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Tim Kos.

Naslov doktorske disertacije je Contributions to the study of contemporary domination invariants of graphs (Prispevki k preučevanju sodobnih dominacijskih invariant grafov). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja in somentorstvom doc. dr. Tanje Gologranc, komisijo pa so poleg mentorja in somentorice sestavljala še red. prof. dr. Sandi Klavžar, izr. prof. dr. Csilla Bujtás in red. prof. dr. Douglas F. Rall.

Doktorska disertacija obravnava predvsem strukturne in algoritmične lastnosti sodobnih dominacijskih konceptov. Štiri Grundyjeve dominantne invariante so obravnavane na drevesih, dvodelnih razdaljno hereditarnih grafih, razcepljenih grafih, grafih intervalov, grafih Sierpinskega, Kneserjevih grafih in P4-urejenih grafih. Preučevani so tudi grafi z enakim celotnim dominantnim številom in celotnim Grundyjevim dominantnim številom. Konveksna dominacija in izometrična dominacija sta raziskovani na (šibkih) grafih dominantnega para. Celotno dominacijo je preučevana na kartezičnem produktu grafov, kjer se posvetimo predvsem grafom, za katere velja enakost v Hojevem izreku, ki pravi, da je celotno dominantno število kartezičnega produkta poljubnih dveh grafov brez izoliranih vozlišč večje ali enako polovici produkta njunih celotnih dominantnih števil.

To je dvainpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Primerjava SVM, MLR in PCA metod pri napovedovanju fotovoltaične proizvodnje v Sloveniji«, kandidatke Anje Goričan, bo 6. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
Matjaž Miklavčič, somentor, član.
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Modeli upravljanja s kakovostjo podatkov in simulacije vrednotenja kakovosti podatkov«, kandidatke Amadeje Bratuša, bo 6. 9. 2019 ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Drago Bokal, mentor,
Andreja Veber Horvat, somentorica, članica.
dr. Dominik Benkovič, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: razmerje in podobnost v 9. razredu«, kandidatke Tee Horvat, bo 3. 9. 2019 ob 10. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti grafov Hanojskega stolpa«, kandidatke Eve Zmazek, bo 3. 9. 2019 ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik
dr. Sandi Klavžar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor skupnega magistrskega dela

Zagovor skupnega magistrskega dela z naslovom »Energija grafa«, kandidatke Katje Zemljič, bo 27. 8. 2019 ob 14. uri v prostoru 0.80, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Matevž Črepnjak, predsednik
dr. Petra Žigert Pleteršek, mentorica,
dr. Urban Bren, mentor
dr. Janja Majer, članica.