l

Vse novice

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Ekstremalni problemi psa in žoge«, kandidatke Ane Rozman, bo v torek, 26. 3. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike«, kandidatke Mateje Vrečič, bo v torek, 19. 3. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
ddr. Timotej Jagrič, mentor,
dr. Marko Jakovac, somentor,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Množice točk in vozlišč v splošni legi«, kandidatke Barbare Gašparič, bo v ponedeljek, 4. 3. 2019, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Tanja Gologranc, predsednica,
dr. Sandi Klavžar, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekatere lastnosti posplošenih grafov Sierpińskega«, kandidatke Teje Bezgovšek, bo v torek, 26. 2. 2019, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov«, kandidatke Lee Podpečan, bo v torek, 12. 2. 2019, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Tanja Goloranc, članica.

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 6. 2. 2019, ob 15.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Lie n-derivations of finitary incidence algebras. Predaval bo prof. Mykola Khrypchenko s Federal University of Santa Catarina, Brazilija.

Vabilo na seminar OMR

V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 16. 1. 2019, ob 15.00 v predavalnici P1 predavanje z naslovom Metoda napihovanja za dokazovanje integrabilnosti ravninskih polinomskih sistemov diferencialnih enačb. Predavala bo doc. Brigita Ferčec.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kombinatorična teorija iger«, kandidata Nejca Babiča, bo v petek, 21. 12. 2018, ob 11.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kvantno računalništvo in Groverjev algoritem«, kandidatke Tinkare Marčec, bo v petek, 14. 12. 2018, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Amor Chowdhury, somentor – član,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk«, kandidatke Maje Rebernišek, bo v torek, 20. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu«, kandidatke Maje Šket, bo v torek, 13. 11. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole«, kandidatke Jožice Škofič, bo v petek, 5. 10. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Singularne točke in fazni portreti v polinomskih ravninskih sistemih navadnih diferencialnih enačb«, kandidatke Metke Majcen, bo v petek, 28. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Brigita Ferčec, mentorica,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor skupnega magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Medpredmetno povezovanje matematike in fizike«, kandidatke Magdalene Sovič, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru 0/103, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Robert Repnik, mentor,
dr. Vladimir Grubelnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami«, kandidata Jerneja Borlinića, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7. razredu«, kandidata Nejca Podplatnika, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba i-učbenika pri poučevanju vsebine kvadratna funkcija«, kandidatke Slavice Zafošnik, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 15.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu«, kandidatke Tadeje Gašparič, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Harmonično barvanje dreves«, kandidata Luke Žnidariča, bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver«, kandidata Vegi Kalamar Alena, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Janez Povh, somentor,
dr. Blaž Zmazek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovalni model proizvodnje energije v digitalnem dvojčku sončne elektrarne«, kandidatke Lee Zajc, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Jože Pihler, somentor,
dr. Boštjan Brešar, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Dominacija v grafih in ravninski grafi pri pouku v osnovni in srednji šoli«, kandidata Ilije Ilića, bo v torek, 4. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Aleksandra Tepeh, mentorica,
dr. Niko Tratnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Učinkovita odprta in zaprta dominacija na drevesih«, kandidata Uroša Gašparja, bo v četrtek, 23. 8. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.