V okviru prireditev ob rektorjevem dnevu so bile podeljene Rektorjeve in Perlachove nagrade študentom Univerze v Mariboru za leto 2001. Perlachovo nagrado, ki je najvišja nagrada za raziskovalno delo študentov na Univerzi v Mariboru, je letos prejel Andrej Taranenko, naš bivši študent in zdaj član Oddelka za matematiko Pedagoške fakultete v Mariboru.
Letno praviloma podelijo štiri Perlachove nagrade za različna znanstvena področja. Andrej Taranenko je prejel Perlachovo nagrado za področje naravoslovno – matematičnih ved in sicer za svoje raziskovalno delo, povezano z izboljšavo algoritmov za iskanje največjih neodvisnih množic v grafih s pomočjo genetskih algoritmov. Dobljeni rezultati tvorijo jedro njegovega diplomskega dela z naslovom Genetski algoritmi, ki ga je izdelal pod mentorstvom doc. dr. Aleksandra Vesela. Svoje izboljšave obstoječih algoritmov je predstavil tudi na mednarodni znanstveni konferenci, v zborniku te konference pa je izšel v soavtorstvu z mentorjem napisan prispevek. Andrej Taranenko bo to tematiko predstavil tudi na bližnjem občnem zboru Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije v Kranjski gori.
Accessibility