Izšel je razpis za vpis v prve letnike univerzitetnih študijskih programov. Med novostmi v razpisu je tudi naš nepedagoški študijski program Matematika, ki ga bomo v letu 2002/03 izvajali prvič. Zanimanje zanj na informativnih dnevih v februarju je bilo precejšnje, posebej pa je razveseljujoča struktura interesentov. Zanimanje za naše pedagoške programe je bilo standardno veliko, s tem da tudi tu opažamo porast števila interesentov z boljšimi srednješolskimi ocenami iz matematike.
Accessibility