Na Oddelku za matematiko je doktorirala Alenka Lipovec. Naslov njene disertacije je Podgrafi kartezičnih produktov grafov, mentor pa prof. dr. Sandi Klavžar. Komisijo za zagovor so poleg mentorja sestavljali še dekan prof. dr. Joso Vukman, prof. dr. Wilfried Imrich z univerze v Leobnu in doc. dr. Boštjan Brešar.
 
Alenka Lipovec se v svojem doktoratu ukvarja predvsem z izometričnimi podgrafi hiperkock imenovanimi tudi delne kocke. Delne kocke izhajajo iz problemov, povezanih z računalništvom, v zadnjem času pa najdemo njihove aplikacije na različnih področjih npr. v matematični kemiji. Med zanimivejšimi rezultati disertacije je karakterizacija subdividiranih grafov med delnimi kockami. Vpeljan je koncept po povezavah kritičnih delnih kock in dokazan je ekspanzijski izrek za take grafe. Podrobneje so obravnavane kubične delne kocke in nakazani koncepti, ki bi lahko privedli do karakterizacije regularnih delnih kock.
 
To je šesti doktorat iz matematike na našem oddelku
Accessibility