Na Oddelku za matematiko je doktoriral Rok Strašek. Naslov doktorske disertacije je : Ocene norm algebraičnih operatorjev v neasociativnih praalgebrah. Mentor je bil prof.dr. Borut Zalar. Komisijo za zagovor so poleg mentorja sestavljali: dekan prof.dr. Joso Vukman, prof.dr. Matej Brešar in prof.dr Peter Šemrl.
 
Predmet obravnave doktorske disertacije so neasocitivne Banachove algebre. V asociativnih Banachovih algebrah obstaja teorija ultrapraalgeber, ki so definirane z ultrafiltri. Izkaže se, da je definiciji ultrapraalgebre s pomočjo ultrafiltrov, ekvivalentna lastnost enakomerne omejenosti ustreznega algebraičnega operatorja. Teorija je delo nemškega matematika Martina Mathieuja. V disertaciji je obravnavan problem oblikovanja sorodne teorije tudi za tiste razrede neasociativnih Banachovih algeber, ki so pomembni predvsem v aplikacijah, kot na primer evklidske jordanske algebre, klasične Banach-Liejeve algebre kompaktnih operatorjev in alternativne algebre.
 
To je sedmi doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility