Na Oddelku za matematiko je doktoriral Matej Mencinger. Naslov doktorske disertacije je : Stabilnost kvadratičnih sistemov. Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Boruta Zalarja. Komisijo za zagovor so poleg mentorja sestavljali še dekan, prof. dr. Joso Vukman, prof. dr. Matej Brešar in prof. dr. Peter Šemrl.
 
V doktorski disertaciji so obravnavani kvadratični sistemi navadnih diferencialnih enačb prvega reda v $mathBB{R}^n$. Da lahko homogenim kvadratičnim sistemom na enoličen način priredimo komutativno (v splošnem neasociativno) realno algebro, je ugotovil že ameriški matematik Lawrence Markus (1960) in njegov pristop je še danes aktualen za obravnavo različnih kvalitativnih lastnosti rešitev kvadratičnih sistemov. Matej Mencinger je ta pristop uporabil v svoji disertaciji pri obravnavi stabilnosti nehiperboličnih kritičnih točk v homogenih in nehomogenih kvadratičnih sistemih.
 
To je osmi doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility