Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Ciril Petr.
 
Naslov doktorske disertacije je Kombinatorika posplošenih Hanojskih stolpov. Mentor je bil prof. dr. Sandi Klavžar, somentor pa prof. dr Uroš Milutinović. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja in somentorja sestavljala še prof. dr. Marko Petkovšek s Fakultete za matematiko in fiziko iz Ljubljane in prof. dr. Aleksander Vesel.
 
Ciril Petr se v svojem doktoratu ukvarja predvsem s problemom Hanojskih stolpov na večih položajih. Glavni rezultati disertacije so: preštetje povezav v grafu stanj posplošenih Hanojskih stolpov na dva različna načina; dokaz enakovrednosti večih variant domnevno optimalne strategije, med katerimi je tudi Frame-Stewartova strategija iz leta 1941; dokaz obstoja ter opis vseh 1-popolnih kod v grafih Sierpinskega, podan je tudi optimalen dekodirni algoritem, ki za dano 1-popolno kodo in točko grafa ugotovi ali je kodna točka, in če ni, poišče njej najbližjo kodno točko.
 
To je enajsti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility