Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktoriral Daniel Eremita.
 
Naslov doktorske disertacije je Posebne funkcijske identitete in sorodne teme . Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Mateja Brešarja. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja sestavljala še prof. dr. Joso Vukman in prof. dr. Peter Šemrl.
 
V doktorski disertaciji Daniel Eremita obravnava probleme, ki jih uvrščamo v teorijo funkcijskih identitet in teorijo posplošenih polinomskih identitet. Podrobno so proučene nekatere posebne funkcijske identitete na asociativnih prakolobarjih. Z uporabo rezultatov teorije funkcijskih identitet je na določenih d -prostih algebrah rešen problem karakterizacije levih centralizatorjev z delovanjem na polinomu. V disertaciji je raziskana zveza med spodnjim podstavkom polpraalgebre in elementarnimi operatorji končnega ranga. Del disertacije je namenjen tudi študiju funkcijskih identitet v jordanskih algebrah. Tako je opisana oblika asociirajoče sledi poljubne bilinearne preslikave na nedegeneriranih jordanskih praalgebrah.
 
To je deveti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility