Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Maja Fošner.
Naslov doktorske disertacije je Asociativne superalgebre in jordanske strukture. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja prof. dr. Mateja Brešarja sestavljala še prof. dr. Joso Vukman in prof. dr. Peter Šemrl s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
 
Maja Fošner se je v doktorski disertaciji ukvarjala predvsem s posplošitvami klasičnih Hersteinovih rezultatov o jordanskih idealih, jordanskih homomorfizmih in jordanskih odvajanjih iz algeber na superalgebre ter splošnejše gradirane algebre. Ob tem so se dobili tudi novi in krajši dokazi nekaterih klasičnih izrekov. Prav tako je izdelala teorijo razširjenega centroida pra-superalgeber in z njeno pomočjo posplošila nekatere znane izreke o algebrah na superalgebre.
 
To je deseti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility