Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Irena Kosi-Ulbl. Naslov doktorske disertacije je Odvajanja, centralizatorji in sorodne preslikave na kolobarjih. Opravljena je bila pod mentorskim vodstvom prof. dr. Josa Vukmana. Komisijo za zagovor sta poleg mentorja sestavljala še prof. dr. Borut Zalar iz Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru in prof. dr. Peter Legiša iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
 
V doktorski disertaciji je raziskanih nekaj identitet, ki jim zadoščajo aditivne preslikave kolobarja vase, za katere se izkaže, da so odvajanja ob določenih omejitvah za kolobar.
Predstavljenih je tudi več karakterizacij aditivnih preslikav, ki so levi in hkrati desni centralizatorji med vsemi aditivnimi preslikavami na polprakolobarjih s primernimi omejitvami glede reda elementov.
Del disertacije je namenjen odvisnim elementom na kolobarjih. Dokazanih je več izrekov o elementih, odvisnih od preslikav, ki so v zvezi z odvajanji, avtomorfizmi in sorodnimi preslikavami na kolobarjih.
V vsakem od navedenih vsebinskih sklopov so dokazani tudi nekateri izreki na kolobarjih z involucijo.
 
To je dvanajsti doktorat iz matematike na našem oddelku.
Accessibility