Oddelek za matematiko in računalništvo je s 1. 1. 2007 tudi formalno prešel na Fakulteto za naravoslovje in matematiko. Dne 13. 12. 2006 je potekal zadnji  diplomski izpit na oddelku, dokler je le-ta še bil del Pedagoške fakultete.  Diplomirala je Petra Hojnik. Z diplomskim delom se je izkazala in zanj prejela oceno 10.
 
Naključje je  hotelo, da je Petra  Hojnik natanko 500. študentka, ki je končala študij na Oddelku za matematiko in računalništvo Pedagoške fakultete. Prvi, prav tako zelo uspešni diplomantki smo dobili 25. 2. 1992. To sta bili Simona Šavora in Alenka Lipovec (slednja je sedaj docentka za didaktiko matematike na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete).
 
V petnajstih letih delovanja na Pedagoški fakulteti je tako na našem oddelku študij zaključilo 500 študentov. Večina jih je sedaj profesorjev matematike na osnovnih in srednjih šolah, nekateri tudi na univerzah. Poleg števila 500 lahko omenimo še eno simbolično število: med vsemi 500 je natanko 1 diplomant, ki nima naziva profesor. Marko Jakovac je 5. 9. 2006 kot prvi zaključil študij nepedagoške matematike na našem oddelku (prav tako z oceno 10). V prihodnjih letih bo diplomantov nepedagoške smeri seveda čedalje več.
 
500 diplomantov v 15 letih, prvi diplomant nepedagoške smeri. Te okrogle stevilke so lepa popotnica za prehod oddelka na novo fakulteto.
Accessibility