Pred kratkim je pri ameriški založbi A K Peters, ki je specializirana za znanstvene tekste s področja matematike in računalništva, izšla znanstvena monografija z naslovom »Topics in Graph Theory: Graphs and their Cartesian products«, katere avtorji so Wilfried Imrich, Sandi Klavžar in Douglas F. Rall.  Profesor Sandi Klavžar, ki je član našega oddelka, sodi skupaj s soavtorjema med vodilne svetovne avtoritete za področji grafovskih produktov in metrične teorije grafov. Pričujoča knjiga predstavlja vpogled v trenutno stanje razvoja teorije grafov, kot ga odslikavajo najpomembnejši rezultati o kartezičnih produktih grafov.  Knjiga je zasnovana kot učbenik, primeren za nadaljevalni tečaj iz teorije grafov. Vsebuje kratka poglavja, ki se končajo z nalogami različnih zahtevnostnih stopenj, na koncu knjige pa so dodani namigi in rešitve nalog.  Monografija je namenjena tudi raziskovalcem in ostalim strokovnjakom s področja diskretne matematike, saj nudi sodoben pregled vseh glavnih področij teorije grafov in vsebuje več novih rezultatov o kartezičnih produktih grafov, ki pred tem še niso bili objavljeni.  
 
Več o knjigi je mogoče izvedeti pri založniku in na domači strani knjige.
Accessibility