Zagovor magistrskega dela z naslovom
 
»Fibonaccijeve kocke«
 
kandidatke Anite Jamnikar
 
bo 20. 4. 2010 ob 15. uri v seminarski sobi P1 na Gosposvetski cesti 84.
Accessibility