Od devetih študentov smo prejeli smo 22 prijav za demonstrature v tem semestru.
Iz organizacijskih razlogov bodo študentje o izboru obveščeni naslednji teden.
Accessibility