V okviru posodobitvenih programov za dodatno izobraževanje učiteljev bo v soboto, 27.11.2010 na našem oddelku potekal seminar za učitelje matematike v osnovnih in srednjih šolah z naslovom
Poučevanje matematike: dodatna znanja, ki bodo v prenovljenih študijskih programih postala standardna.
Seminar bo potekal med 9.00 in 17.15 v predavalnici P2 na Gosposvetski 84.
Accessibility