Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Katja Prnaver.
 
Naslov doktorske disertacije je Optimizacijske metode za reševanje transportnih problemov na omrežjih. Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Blaža Zmazeka in somentorstvom prof. dr. Davida Pisingerja.
 
Disertacija Katje Prnaver vsebuje številne izvirne in mednarodni raziskovalni skupnosti zanimive rezultate s področja optimizacijskih metod za reševanje transportnih problemov na omrežjih. Najpomembnejši izvirni rezultati disertacije so: 
  • Razvit hevristični pristop za iskanje pretokov po usmerjenih omrežjih.
  • Analiza optimalnih rešitev pretokov po usmerjenih omrežjih.
  • Razvit eksaktni dinamični agoritem za iskanje optimalne poti v skladiščnem grafu.
  • Razvit hevristični algoritem za iskanje optimalnega razporeda naročil s časovnimi okni.

Delo sodi na področje (diskretne) matematike, bolj natančno, na področje optimizacije na omrežjih. Pri tem se posebej osredotoči na t.i. skladiščne grafe, kar že z imenom nakazuje veliko uporabnost rezultatov v praksi. Del novo pridobljenega znanja je bil že tudi uporabljen na konkretnih primerih iz prakse.

 
To je sedemindvajseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility