Matjaž Žunko, diplomant Oddelka za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je za svoje diplomsko delo z naslovom Zanesljivost VaR modelov v izjemnih okoliščinah prejel Nagrado Banke Slovenije v letu 2011 za diplomska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Nagrado prejme le pet nagrajencev z vseh slovenskih univerz. V diplomskem delu je razvil novo metodologijo za vrednotenje različnih modelov izračunavanja vrednosti »value-at-risk«, ki je po direktivi Basel II ena izmed mer izpostavljenosti tržnemu tveganju. Za finančno matematiko se je Matjaž navdušil pri predmetu Seminar II, kjer je skupaj z ekipo kolegov pod mentorstvom Draga Bokala s FNM UM in Timoteja Jagriča z EPF UM sodeloval pri projektu »Modeliranje likvidnostnega tveganja banke – primer stabilnih vpoglednih vlog« pod pokroviteljstvom NKBM, d.d. Pri projektu pridobljeno zanimanje je poglobil v okviru nagrajenega diplomskega dela, kjer je sodeloval z istima mentorjema, kot mladi raziskovalec s področja financ in bančništva pa bo na tem področju raziskoval še naprej.
Accessibility