Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Mateja Grašič.
Naslov doktorske disertacije je Algebre, določene z ničelnim produktom. Opravljena je bila pod mentorstvom prof. dr. Mateja Brešarja, komisijo ob zagovoru pa sta poleg mentorja sestavljala še prof. dr. Peter Šemrl in prof. dr. Dominik Benkovič.
V doktorski disertaciji so obravnavane algebre, določene z ničelnim produktom, ter z njimi povezani problemi. Naslovni pojem disertacije je nov, zato je njen večji del posvečen predvsem najosnovnejšim vprašanjem, ki se v zvezi z njim porajajo. Tako je raziskano, kdaj je algebra matrik nad poljubno enotsko asociativno algebro določena z ničelnim asociativnim, Liejevim in jordanskim produktom. Dokazano je, da so klasične Liejeve algebre in najbolj osnovne jordanske algebre določene z ničelnim
produktom.
Obravnavani so tudi nekateri sorodni problemi, npr. opis aditivnih preslikav med prakolobarji z netrivialnimi idempotenti, ki so določene z delovanjem na elementih z ničelnim produktom.
To je trideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.
Accessibility