FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
objavlja ZAGOVOR doktorske disertacije z naslovom

»Zgodnje matematične izkušnje matematikov in njihova starševska vpletenost v matematično izobraževanje njihovih otrok«.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala Darja Antolin, prof. mat. in ped.,

v torek, 24. junija 2014, ob 14. uri
v seminarski sobi P1, Gosposvetska cesta 84.

Accessibility