UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
doktorske disertacije

z naslovom
»Dopolnitev teorije matematičnega znanja za poučevanje s koncepti s podobo«.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala

mag. Helena Bezgovšek Vodušek,
prof. mat.,

v petek, 20. februarja 2015, ob 9. uri v sejni sobi fakultete.

 

Disertacija bo do zagovora na vpogled v pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility