UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Povezanost v produktih grafov«,

ki ga je oddala

Sandra Cigula,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v sredo 6. 7. 2016, ob 11. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
izr. prof. dr. Simon Špacapan, mentor,
red. prof. dr. Boštjan Brešar, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility