UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uravnoteženost ocen na splošni maturi«,

ki ga je oddala

Simona Kokol,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v torek, 12. 7. 2016, ob 14. uri v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84,

pred komisijo:

izr. prof. dr. Iztok Banič, predsednik,
red. prof. dr. Blaž Zmazek, mentor,
doc. dr. Darko Zupanc, somentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility