UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Uvod v linearni strig«,

ki ga je oddal

Gorazd Lah,
prof. mat. in fiz.,

študent podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjal
v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 12. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Dušan Pagon, predsednik,
doc. dr. Boris Zgrablić, mentor,
izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility