UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Vloga narave koeficientov pri poenostavljanju algebrskih izrazov«,

ki ga je oddala

Mojca Štembergar,
prof. mat. in fiz.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika – področje izobraževanja.

Magistrsko delo bo zagovarjala
v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 13. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

doc. dr. Samo Repolusk, predsednik,
izr. prof. dr. Alenka Lipovec, mentorica,
doc. dr. Zlatan Magajna, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility