UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Metode reševanja problemov mehkega linearnega programiranja«,

ki ga je oddala

Maja Repnik,
prof. mat.,

študentka podiplomskega magistrskega študija Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v ponedeljek, 5. 9. 2016, ob 11. uri v prostoru 0/103

pred komisijo:

red. prof. dr. Blaž Zmazek, predsednik,
izr. prof. dr. Drago Bokal, mentor,
red. prof. ddr. Janez Žerovnik, član.

 

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.

Accessibility