Prvi test teorije (sprotna obveznost) pri predmetu Izbrani algoritmi/Napredni algoritmi pišemo v času predavanj 9. 11. 2016 ob 12:00.
 
Piše se snov vzeta pri predavanjih pri doc. dr. Taranenku. Snov pri prof. dr. Veselu se piše kot dogovorjeno z njim.
Accessibility