PDM/OPDM – prvi test teorije

Prvi test teorije (del predavanj pri A. Taranenku) pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki / Osnove programiranja v diskretni matematiki bomo pisali v sredo, 6. 11. 2019, ob 10:30. V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno s poglavjem Leksikografska...

Osnove računalništva – prvi test teorije

Prvi test teorije pri predmetu Osnove računalništva bomo pisali v torek, 5. 11. 2019, ob 15:00 v učilnici 01/20. V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno z logičnimi izrazi in stavkom if, ter podpoglavja Strojna oprema, programska oprema in OS, Arhitektura...