Rezultati tretjega testa teorije SAIS

Rezultati prvih treh testov teorije pri predmetu Spletne aplikacije in storitve so v spodnji tabeli. Največje možno število točk za prvi test je bilo 50, za drugi test 30, za tretji test 30. Vpisna Teorija 1 (od 50) Teorija 2 (od 30) Teorija 3 (od 30) N1012383 42 27...