Rezultate pisnega izpita pri predmetu Podatkovne strukture z dne 1. 2. 2017 najdete tukaj.

Za opravljen pisni izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50 točk.

Accessibility