N1013643 39%

Za opravljen izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Accessibility