Ob četrtkih se bodo vaje pri predmetu GEOMETRIJA (IZB.) izvajale namesto v 1/49 v P2.
Prav tako se bodo vaje pri predmetu TEORIJA MNOŽIC / TEORIJA MNOŽIC (IZB.) izvajale namesto v P2 v 1/49 (glej urnik).
Accessibility