Ta objava je namenjena predavanjem pri predmetu Osnove računalništva za študente enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj (študijska usmeritev Izobraževalna matematika, razen z vezavo usmeritve Izobraževalno računalništvo). Izročke za predavanja in druga gradiva najdete v spletni učilnici UM na naslovu https://estudij.um.si/course/view.php?id=19782.
Accessibility