Teoretični del izpita pri predmetu Osnove statistike poteka skupaj s pisnim delom izpita (datum na AIPS-u) in predstavlja 40% končne ocene.

Rezultati sprotnega preverjanja:

Rezultati izpitov:

Accessibility