Osnove statistike (Biologija in EKNA)

Predavanja (PDF): Predavanje 1 (Ocenjevanje populacijskih parametrov) Predavanje 2 (Intervali zaupanja) Predavanje 3 (Parametrični preizkusi značilnosti) Predavanje 4 (ANOVA) Predavanje 5 (Neparametrični preizkusi začilnosti) Predavanje 6 (Korelacijska analiza)...