Institut “Jožef Stefan”, Odsek za inteligentne sisteme, ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju inteligentnih sistemov s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah. Informacije o razpisu so dostopne na https://www.ijs.si/ijsw/Mladi%20raziskovalci%2C%20%C5%A1tipendije,

kandidate pa vabimo, da sporočijo svoj interes na e9tajnistvo@ijs.si.

Accessibility