Opravljanje pisnega (in ustnega) izpita brez ustrezne prijave na AIPS-u po »Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja UM« NI MOŽNO! Za pravočasno prijavo (7 dni prej) in pravočasno odjavo (2 dni prej) je odgovoren vsak študent sam. Zaposleni (profesorji/asistenti) na prijavo/odjavo študentov na izpitni rok nimamo vpliva.

Prošnje za opravljanje izpita brez prijave na AIPS-u bodo brez izjeme zavrnjene!

Accessibility